Obair bhaile 10ú Márta '14

posted 10 Mar 2014, 07:56 by Maura Aherne
 3   Tables practice  .....one row multip & 5mins division (sheets)


3       Reading   Unit 19.Tamlin's Rescue
         Grammar activity E (pg 79) in english copy...underline the verbs carefully

2/3     Gaeilge  Cé leis an ____?   3 of your own
                         Freagair an trí  cheist

          Litriú.......feirm, ar an bhfeirm, feirmeoir

Comments